A-kassornas IT-miljöer och system är stängda sedan tidigt i fredags och kommer att vara fortsatt stängda i en vecka. Många arbetslösa blir utan pengar till mat. Staten har havererat – än en gång.

Är det inte ansökan om nytt pass som tar mer än ett år att handlägga för polisen, så är det säkerhetskontrollerna på flygplatserna som tar så lång tid att resenärerna missar sina flyg.

Trafikverket fick inte loss tågscheman i tid till tågbolagen, vilket skapade biljettkaos inför julresorna hos framförallt SJ.

Nu är det Sveriges A-kassor som slutat betala ut ersättning efter hackerattack. Formellt är detta en service- och intresseorganisation för över 20 A-kassor som inte är statliga utan fackliga. Men det är i stor utsträckning ett statligt finansierat system (via arbetsgivaravgiften).

Hackerattacken gör att torsdagens utbetalningar av arbetslöshetsersättningen ställs in av säkerhetsskäl. Dessutom går det inte att nå vissa A-kassor via webbplats eller telefon.

Framförhållning och beredskap – Vad är det?

Det är lätt att få intryck av att svenska staten och dess organ är ledarlösa. Ingen verkar tänka, än mindre tänka efter före. Varför har vi alla dessa myndigheter om de ändå inte gör sitt jobb?

Den moderatledda regeringen måste hårdgranska alla myndigheter och lägga ner så många som möjligt, så att svenska skattebetalare inte behöver försörja dem som ändå inte gör någon nytta.

Problemet är att image går före nytta

Jag tror jag vet var problemet sitter. I vår tid är det vilket intryck man gör, hur god man låtsas vara i ord, pamfletter och ”värderingsgrunder” som räknas. Att konkret utföra det jobb man är satt att göra har fått allt lägre status och upplevs inom organisationerna inte som det viktiga. Det viktiga är hur det låter och hur det framställs av kommunikatörer, inte att man utför ett faktiskt och nyttigt arbete för skattebetalarna med kvalitet.

Det mest genomlysta exemplet är när Transportstyrelsens generaldirektör beslutade att inte följa svensk lag, eftersom man tyckte det var krångligt. Resultatet blev den största risken för säkerhetsläckaget från staten på årtionden. Miljontals uppgifter om fordon, inklusive militära och polisiära, skickades regelvidrigt till Serbien (som är nära vänner med Ryssland).

Orsaken? Transportstyrelsen hade inte hjärnkapacitet nog att hantera konflikten mellan att Vägverket skulle stänga ner sina datorer och att upphandlingen enligt lägsta pris resulterade i aktör som var utlandsbaserad. Oj! Vad gör vi nu? Kör på lägsta anbud även om vi bryter mot lagen, blev svaret.

Inkompetensen är häpnadsväckande

Under KU-förhör om detta enorma säkerhetsläckage utfrågades den tidigare generaldirektören hur denne skulle gjort. Svaret var lika enkelt som självklart: Jag hade bett Vägverkets enhet köra de gamla datorerna en period till, även om det säkert blivit dyrt.

Statens myndigheter tycks inte längre ha denna förmåga att leda stora verksamheter, trots att de flesta generaldirektörer har över 100.000 kr i månadslön.

Transportstyrelsens generaldirektör fick behålla lönen efter domslut i Arbetsdomstolen, med motiveringen att hon inget visste och inget kunde om myndighetens arbete. Därför kunde hon inte anses vara ansvarig. Men lönen, den skulle hon fortsatt ha.

Så fungerar svenska staten numera. Den är en mjölkkossa för de mest finurliga personerna som lyckas få tjänster i staten med goda löner men aldrig behöver ställas till ansvar för något.

Självklart kommer en sådan organisation att rasa samman. Bit för bit.

Styr upp statsförvaltningen!

Därför är det viktigt att den nya regeringen sätter igång med att styra upp statsförvaltningen. Ett viktigt steg anges i Tidöavtalet där det slås fast att förslag på hur ett ”återinfört tjänstemannaansvar” ska kunna se ut. Syftet är att ”stärka åtgärderna mot tjänstefel” och utvidga ansvaret för annan myndighetsverksamhet än myndighetsutövning.

Det måste bli raka rör mellan befattningar, löner och möjlighet att utkräva ansvar.

Uppgiften låter enklare än den är. Fackförbund och de flesta som redan har sin utkomst genom statlig tjänst är naturligtvis emot att man ska kunna ställas till ansvar. Man tycker det ska räcka med att snacka värdegrund även om det leter till att allmänheten får lida genom allt sämre service.

Här måste regeringen visa ryggrad. Man måste inse att man företräder svenska folket, inte de som uppbär lön i staten.

Sätt fart!