I Tidningskrönikan lyfts tre ledarartiklar fram som särskilt intressanta.

Den oheliga allianser i kommuner mellan S och M kritiseras av Dala-Demokraten (ober S). I liberala Bohuslänningen beskrivs den växande identitetskrisen inom Socialdemokratin. Och kristna tidningen Världen idag frågar om Johan Pehrson vill störta regeringen.

Se krönikan i Riks: