Om Säkerhetspolisen agerar så här långsamt på säkerhetshot kan vi lägga ner alltihop. Det tog 4,5 år innan Säpo anmälde dataintrång från medarbetare med kopplingar till hög politiker.

Först två veckor efter valet, då det stod klart att det blir regeringsskiftet agerade Säpo. Varför?

En Säpo-anställda är misstänkt för att ha gjort olovliga slagningar i Säkerhetspolisens datasystem i april 2018. En bekant till den Säpo-anställda, en ”topp-politiker”, har varit misstänktes för anstiftan till dataintrång.

I vems intressen?

Det är mycket lätt att tolka detta som att S-politiker har kunnat använda Säpo för sina egna intressen.

Först när S-regeringen avgått, gör Säpo anmälan. Varför inte under S-regeringens tid? Därför att S-regeringen är Säpos överordnade?

Till Aftonbladet skriver Säpo: ”Säkerhetspolisen kan inte gå in på vårt interna säkerhetsarbete eller pågående förundersökningar som bedrivs av Polismyndigheten, då de omfattas av sekretess.”

Men just därför att Säpo sysslar med känsligt säkerhetsarbete är det viktigt att man kan lita på att organisationen inte agerar i partipolitiska syften.

Politiska motiv?

Flera riksdagspolitiker har reagerat på Aftonbladets avslöjande av turerna kring en Säpo-anställd som har koppling till en topp-politiker.

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna planerar att lyfta frågan i Säkerhetspolisens insynsråd.

””Jag tycker att det är märkligt att man har väntat så länge med att upprätta en anmälan. Jag hoppas verkligen att det inte finns några politiska motiv till att man har avvaktat med anmälan till efter valet”, uppger justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) i en kommentar.