Varje år i december låter Aftonbladet svenska folket sätta betyg på alla regeringens ministrar via Demoskop. Det är dött lopp mellan Ulf Kristerssons nya regering, Magdalena Anderssons regering och Stefan Löfvens 2019.

Idag kallar Aftonbladet betygen ”skräckläsning” för Ulf Kristersson. Men det är ingen skillnad mellan folkets betyg i år jämfört med de två senaste S-statsministrarnas regeringar. Kristerssons ministrar får i genomsnitt ett betyg på 2,73 på skalan 1-5, där fem är högsta betyg. Anderssons regering fick snittet 2,76 – en skillnad på bara tre tiondelar. Och Löfvens regering fick 2,70 i snitt i december 2019.

Det är alltså ingen skillnad på dessa regeringar i folkets syn på hur de utför sitt arbete.

Att få under 3,0 betyder underkänt.

Alla regeringar nämnda regeringar fick alltså underbetyg av svenska folket.

Försvarsministern i topp

Både i S-regeringar och i den nya regeringen ligger försvarsministern i topp. Peter Hultqvist (S) sjönk till betyget 3,2 sista året och blir slagen av nye försvarsministern Pål Jonson (M) på 3,3 i betyg – ett högt betyg efter bara två månader på jobbet.

Statsministern ligger inte alltid i topp

Såväl Ulf Kristersson, med 2,6 i betyg, och Stefan Löfven, med 2,4 i betyg, ligger långt ner i listan medan Magdalena Andersson på 3,5 klarade sig hyggligt. Här är det för tidigt att dra några slutsatser eftersom Kristersson är ny, medan Löfven varit statsminister i sex år när han fick betyget 2019 och Andersson hade varit finansminister i sju år innan hon blev regeringschef.

*

Här är listorna för alla ministrar de tre nämnda åren.

Stefan Lövens regering i december 2019:

Magdalena Anderssons regering i december 2021:

Ulf Kristerssons regering i december 2022: