Elstödet ska betalas ut av Försäkringskassan i februari. Banksekretess gör dock att man inte digitalt kan betala ut till mottagare med konto i andra banker än dem Försäkringskassan samarbetar med. Då kommer utbetalning att ske på avi i brevlådan som får lösas in.

Försäkringskassan nu har fullt upp med att skapa ett system för elstödet.

– Vi håller på att sätta upp ett separat system som är skilt från socialförsäkringssystemen, säger verksamhetschefen Fredrik Falk till TT.

Hur många som Försäkringskassan inte kan nå med digital överföring är i nuläget oklart.

På nyhetsbyråns fråga om banksekretess, som innebär att de inte får ge ut kontonummer, svarar Falk att myndigheten kommer lösa det.

– Vi kommer att hantera det. Vi kommer inte att göra något som innebär att vi åsidosätter banksekretessen eller några regler. Jag tror att vi kommer att klara det, säger Falk.

För en vanlig villakund i Skåne kan det handla om 16 000 kronor i elstöd.

Försäkringskassan har fått i uppdrag att hantera utbetalningen.