Riksdagsledamoten Elsa Widding intervjuas om klimatpolitiken i Riks, en intervju som får stor uppmärksamhet i medier och på sociala plattformar.

När Riks med Richard Sörman intervjuar Elsa Widding vänder hon sig emot klimatmålen och påpekar den svåra belastning som äldre nu drabbas av nu när elpriserna gått i höjden.

– Det är dags att sluta att på ett ansvarslöst sätt prata om att uppnå klimatmål, säger hon.

– Dessutom är det dom partier som håller på med det här som har monterat ner vårt fossilfria energisystem, tillägger hon.

Widding läser också upp ett brev som visar hur allvarligt de höga elpriserna slår mot äldre som inte har råd att värma upp sina bostäder.

I Expressen tar man upp kritik som riktats mot Widding: ”Inslaget har väckt kritik i sociala medier då det tolkats som att Widding menar att Ebba Busch och regeringens energipolitik gör att folk tar livet av sig – en tolkning hon starkt motsätter sig.”

Även jag som ansvarig utgivare uttalar mot i tidningen:

– Att någon skickar ett brev till flera mottagare innebär ingenting annat än att man informerar om det.

Att ifrågasätta klimatmålen är fortsatt att svära i kyrkan.

Se inslaget: