När Tidöpartierna presenterat sin nya politik för att bekämpa den växande kriminaliteten kom genast kritik från Socialdemokraterna. Åtgärderna som läggs fram är ”kontraproduktiva”, menar man. Reaktionen visar varför ingenting hände under S-regeringens tid. Man har passiv hållning till utvecklingen.

Det var på tre områden regeringen och Jimmie Åkesson presenterade åtgärder:

1) Visitationszoner som del i nya träffsäkra åtgärder mot kriminella.

2) Anonyma vittnen för att bryta tystnaden i förorterna.

3) Tidigare insatser genom att låta socialtjänsten tvångsomhänderta yngre utan föräldrarnas medgivande.

De två första behöver utredas, men utredarna ska snabbt vara klara, inom 12 månader.

S emot ett paradigmskifte i kriminalpolitiken

De fyra partiledarna beskrev detta som första stegen i det paradigmskifte som man lovade i valrörelsen.

Socialdemokraterna var dock inte imponerade. Deras nye talesperson i juridiska frågor Ardalan Shekarabi, kommenterar: ”Olyckligt besked dock om visitationszoner & anonyma vittnen. I bästa fall är dessa reformer ineffektiva, i värsta fall kontraproduktiva.”

Denna kritik ger en inblick i det socialdemokratiska tänkandet. Man är inte villig att vidta de åtgärder som krävs för att verkligen komma åt klankriminalitet och gängbrottsligheten. Man värnar mer integriteten för buset än den integritet som kränks för laglydiga när kriminella får härja fritt.

Då blir det också enklare att förstå varför så lite hände under Socialdemokratins åtta år vid makten. Morgan Johansson och hans partikamrater på justitiedepartementet håller fast vid 68-radikalismen och dåtidens mantra, som ”släpp fångarne loss det är vår”. Det är de kriminella det är synd om, inte dem som drabbas av våld och brott.

Därför är det viktigt att Tidöpartierna nu fullföljer det man lovade i valrörelsen. Tryggheten för verklighetens folk måste säkras. Är det en fråga som kommer att avgöra valet 2026 så är sannolikheten hög att det kommer att vara förmågan att bekämpa kriminaliteten och kuva gängen.

*

För mer om innehållet i pressträffen, se inslag i Riks: