Regeringen pausar omprövningar av vattenkraftens miljötillstånd i tolv månader. Innan omprövningen fortsätter behövs en ordentlig analys av vad elsystemet klarar av, säger regeringen.

Äntligen! Lite handlingskraft från nya regeringen. Man stoppar byråkratiska prövningar av gamla vattenkraftstillstånd. Det är EU som spökar igen. Man kräver nedstängning av vattenkraftverk för att åstadkomma förbättringar för ekosystem och biologisk mångfald. Problemet är att man inte ställer det mot vad alternativet är – som att Sverige nu tvingas elda olja i allt högre grad. Det är knappast bättre för miljön än att tillåta många mindre vattenkraftverk.

Elsystemet behöver varje kilowattimme

pressträff i Rosenbad meddelade miljöminister Romina Pourmokhtari (L) att dessa omprövningar pausas i ett år. Hon motiverar beslutet med det allvarliga läget i elsystemet. Detta är i ett annat och allvarligt läge nu än för några år sedan, när tidsplanerna för omprövningar drogs upp.

– Även små försvagningar av elsystemet kan få allvarliga påföljder för elförsörjningen. Därför behövs det, innan omprövningen fortsätter, en ordentlig analys av vad vårt elsystem klarar av, säger hon.

Näringsminister Ebba Busch (KD) säger att det saknas en klar bild av hur omprövningen påverkar elsystemet.

– Vi är i en situation där varje kilowattimme räknas.

Regeringen måste se över allt som hindrar elproduktion

Detta är ett viktigt beslut som visar att regeringen befinner sig i verkligheten och inte på de rödgröna utopiska molnen. Sveriges elförsörjning är i ett akut bristläge. Då måste politiken slänga alla byråkratiska prövningar och tillståndsprocesser åt sidan. Elen måste fram!

Samtidigt borde detta bara vara första steget i att se över hur all byråkrati i ”miljöns namn” kan begränsas och bli effektiv när det gäller att väga samman olika intressen.

Vi kan inte ha en utveckling där EU och andra byråkratier lägger våta filtar över all mänsklig verksamhet och förhindrar gruvbrytning, kalkbrytning, bostadsbyggande, företagsetablering och infrastruktur enbart genom generella regler som inte tar hänsyn till verksamheternas nytta och vad alternativkostnaderna innebär för miljö och ekonomi.

Sverige och Europa behöver befrias från onödigt krångel. Miljöaspekter ska bedömas lokalt, inte av Bryssel eller Stockholm. Och framför allt inte av generella regler som saknar förankring i verkligheten.