I september vann oppositionen riksdagsvalet och fick ta över regeringsmakten. I Riks svarar Jimmie Åkesson på tittarnas frågor. Många vill se snabba resultat, men han påpekar att regeringssidan först måste börja med att städa upp efter Socialdemokraterna.

Det finns många gamla synder i svensk politik gällande energi, migration och brottslighet som behöver åtgärdas.

– Vi vill göra något åt det, men det kommer att ta tid, säger Jimmie Åkesson.

– Det handlar om att bygga om system från grunden. Här finns ingen ”quick fix”, konstaterar han.

Bränslepriserna

Flera frågor handlar om tydlig sänkning av priset på drivmedel vid pump.

– Senast den 1 januari 2024, men vi ligger på regeringen om att tidigare lägga sänkningen av reduktionsplikten. Det skulle ge en sänkning med mellan 4 och 6 kr per liter för diesel.

Åkesson påpekar att han fått kämpa för detta i förhandlingarna med de andra partierna.

– Och det är en förhandling vi vunnit.

Det Sverigedemokraterna fick ge med sig om var att införandet sker först om ett år.

Plastpåseskatten

Samtliga partier på regeringssidan var emot plastpåseskatten, ändå blev den kvar 2023. Vad hände?

– Man måste se budgeten 2023 vad vad den är. Vi fick några veckor på oss. Det är klart att det inte är allt man ville göra på en gång. Plastpåseskatten är kontraproduktiv. Den kommer sannolikt att försvinna. Det hanns inte med i den här första budgeten, svarar Åkesson.

Nato

Varför har Sverigedemokraterna ändrat sig?

– Vi är ett konservativt parti. Men vi är också ett nationalistiskt parti. Vi har alltid haft svårt för att unga svenska kvinnor och män ska strida för andra länders intressen. Men världen har förändrats. Ryssland började förra året ställa en massa krav på oss, konstaterar Åkesson.

När sedan också Finland deklarerade att man börjat tänka om, uppstod nytt läge.

– Vi i Sverigedemokraterna har alltid sagt att Sverige och Finland måste följa varandra. Säkerhetsläget har förändrats samtidigt som Sveriges försvarsförmåga monterats ned sedan decennier. Och med det påtagliga hot som nu finns måste vi välja. Är principerna viktigare än det faktiska skyddet för svenska medborgare?

Jimmie Åkesson och partiet drog slutsatsen att det sistnämnda var viktigast därför förespråkar Sverigedemokraterna ett medlemskap i Nato.

Elstödet

Hur kan ni lova maxtaxa på elen och sedan inte göra något, undrar en tittare.

– Regeringen har talat om att det här är det som går att göra på kort sikt. Om vi ska göra på något annat sätt kommer det att dröja till det kommer på plats. Vi har köpt det. Vi tycker det är viktigare att det händer någonting snabbt än att det blir en perfekt lösning, svarar Åkesson.

Han talade också för att när denna vinters elpriser utvärderas och stöd diskuteras, kommer också norra Sverige att kunna kompenseras. Skälet att det inte sker nu beror på att elstödet bygger på elpriserna förra vintern.

Åkesson svarar också på flera andra frågor. Se hela utfrågningen i Riks: