I podden Riksronden skärskådas allt snack om att demokratin skulle vara hotad. Finns några konkreta exempel på vad som skulle utgöra ett hot?

I Riksronden letar jag och Richard Sörman efter hot mot demokratin i alla ångestfulla artiklar i medievänstern.