Vänsteraktivisternas domderande och krav på tystnadskultur och krav på utestängning av oliktänkande – ofta kallad cancelkultur – skapar en andefattig och torftig akademisk miljö. Nu lovar utbildningsminister Mats Persson (L) att granska universitetens ängsliga agerande.

Efter en granskning i TV4:s Kalla Fakta där anställda på universitet blivit utfrysta och utpekade när de berört känsliga ämnen, tar regeringen till orda.

I granskningen framkommer flera fall där fullt rimlig frågeställning ”urartat i utfrysningar och påtryckningar för att anpassa sig till studenternas identitetspolitiska agenda”, skriver Persson i Expressen.

Inte acceptera tystnadskultur

”Forskning sker i dag också på områden som kan vara provocerande … Akademins styrka ligger i att förutsättningslöst få söka ny kunskap, utan förbjudna ord eller skygglappar.  Det kommer hela samhället att gagnas av.”

Tystnadskulturer skapar ”en andefattig och torftig akademisk miljö”, slår ministern fast.  ”Studenters möjligheter att aktivt delta i framtagandet av ny kunskap ska inte begränsas. Tvärtom, även det är en avgörande del av ett livskraftigt forskarsamhälle. Jag välkomnar alla debatter, även om kontroversiella ämnen.”

Ministern avser att initiera en granskning för att kartlägga hur utbredd rädslan är att tala om kontroversiella ämnen. .