Riksbanken spår att inflationen rullar på. Men affärsbankerna Nordea och SEB prognostiserar att inflationen ska sjunka.

USA uppvisade plötsligt lägre inflation än väntat i förra veckan. Det fick börserna att rusa och svenska kronan att stärkas något mot dollarn. Denna vecka spår både Nordea och SEB att inflationstakten har backat senaste månaden även i Sverige, jämfört med i september. 

Då skenade svenska priser med hela 9,7 procent, en årstakt som Riksbanken tror har fortsatt även i oktober. Men Nordea räknar nu med att oktoberinflationen stannar på 8,7 procent och SEB tror på 9,0 procent. 

Beskedet om faktisk inflationstakt lämnas av SCB på tisdagsmorgonen, men oavsett exakt nivå tycks alla eniga om att inflationen snart tar ny fart för att nå en kulmen på 10–11 procent i januari–februari.