”Vi har kämpat på, men vissa andra partier har stretat emot”, säger Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson om bränsleskatterna i intervju med Riks.

Sjöstedt ser däremot framgångar i budgetförhandlingarna när det handlar om välfärd.

– Vi ville inte göra nedskärningar i vare sig arbetslöshetsförsäkring eller sjukförsäkringen. Och det är ingen hemlighet att andra partier velat gå i annan riktning. Men där har vi fått igenom hela vår politik, säger Sjöstedt.

Han lyfter också fram satsningar på kommuner och regioner som får mer till sjukvård, omsorg och skola.

Vill sänka mycket, mycket mer

När han får fråga om varför biståndet inte sänks mer, svarar Sjöstedt.

– Biståndet sänks i och för sig, och det kommer att sänkas mer. Det viktigaste är att vi kommit bort från det så kallade enprocentsmålet. Där har de gamla partierna haft samsyn. Den principen har vi nu kommit bort ifrån. Det betyder minskning. Men det är ingen hemlighet att Sverigedemokraterna vill gå mycket, mycket längre och skära mer. Men de andra har stretat emot.

Hade bränslepriserna kunnat sänkas mer om biståndsbudgeten kunnat reducerats mer?

– Ja, precis så är det, svarar Sjöstedt.

Återkommer i nästa budget

Oscar Sjöstedt beklagar att SD inte fått ner bränsleskatterna mer i denna budget, men man kommer att fortsätta driva frågan. Nästa år kommer regeringskonstellationen att göra en budget från start, och då återkommer kraven på större sänkningar.

Se Denice Westerbergs intervju med Oscar Sjöstedt i Riks: