Socialdemokraterna sa först nej, tillsammans med Sverigedemokraterna, om att utvidga Schengen och göra det enklare för folk från Rumänien och Bulgarien att ta sig in i Sverige. Men nu har man ändrat sig.

Passfrihet gäller för länder som ingår i Schengen. Då blir det lättare att röra sig fritt i Europa. Denna rätt vill Bryssel utvidga till Rumänien och Bulgarien.

Lyder Bryssel blint

Och när Bryssel viskar något, då lyder de borgerliga partierna slaviskt. Svenska politiker vill alltid gå längst i att ge bort våra skattemedel till andra EU-länder. Svenska politiker går alltid längst i att tillämpa EU-regler som de flesta andra länder struntar i.

Nu fick SD för ovanlighetens skull med sig S att i utskott rösta mot regeringens förslag att Sverige ska acceptera att Schengen utvidgas.

Men det höll sig bara i någon vecka. Nu har man kroknat och lyder.

– Det förefaller som så att myndigheterna inte har invändningar mot utvidgningen, säger en yrvaken Ardalan Shekarabi (S) till TT.

Nu står Sverigedemokraterna återigen ensamma i att skydda Sverige från risken för än mer kostsam migration som kan leda till ökad kriminalitet, människohandel och otrygghet.

Allt är som förr

Allt är fortfarande som förr.

Sju partier anser att fri rörlighet är något ensidigt gott. Man vägrar se alla de problem som följer när människor ur andra kulturer kommer till Sverige i stora mängder.

De sju partierna hade en utmärkt uttolkare i dåvarande vice statsminister Åsa Romson (MP) som i riksdagen konstaterade att ”alla som åker tunnelbana” i Stockholm per automatik är svenskar. Simsalabim förlorar folk sin gamla kultur som ersätts med svensk.

Sverige är fortsatt ett land som styrs av naiva politiker som inte förstår konsekvenserna av den förda politiken.