Den nya regeringen har just lagt sin budget. Där fortsätter miljarderna rulla till många myndigheter som man kan fråga sig om de verkligen behövs. Nu behöver regeringen fatta beslut om nedläggning av ett antal myndigheter.

Redan i förra årets statsbudget fick M, SD och KD igenom att en myndighet skulle läggas ner nu i december 2022: Delegationen mot diskriminering, Delmos.

Sverigedemokraterna har motionerat om nedläggning av flera myndigheter. Och ännu fler kan listas som tänkbara kandidater för nedläggning. Inte minst sådana som ägnar sig åt ideologiproduktion. Politisk debatt ska bedrivas av politiker, inte statsanställda.

Framför allt borde man kunna identifiera vilka uppgifter som är till nytta för medborgarna och som utgör en statlig kärnuppgift. Sådana skulle kunna läggas över i en annan myndighet, istället för att vara en egen myndighet. Varje myndighet innebär stora byråkratiska kostnader, exempelvis en generaldirektör med uppemot 100.000 kr i månadslön för att administrera myndigheten.

Se inslag i Riks: