Ett nytt program på Riks är ”Tidningskrönikan”. Där tas aktuella ämnen upp från olika mediers debatt- och ledarsidor, såväl höger, vänster som mitt.

I första avsnittet lyfts ledare från Blekinge läns tidning (oberoende liberal) som granskar Vänsterpartiets nya riksdagsledamöter: ”Vänstern släpper in extremister”. Vi tar också upp ledare ur socialdemokratiska Folkbladet där övre medelklassen i Stockholms innerstad kritiseras för att skuldbelägga arbetare.

En tredje opinionstext som citeras är Dagens Nyheter som slår nya vänsteroppositionen på fingrarna sedan de redan lämnat in flera anmälningar till Konstitutionsutskottet mot de nya ministrarna: ”S och MP måste sluta larva sig med KU-anmälningar”.

Se programmet: