Mycket har hänt i svensk politik sedan valet. Vi har fått en ny regering. Och genom Tidöavtalet har ett paradigmskifte annonserats. Omläggningen av politiken ska bli dramatisk när det gäller migration och kriminalitet. Men svenska väljarkåren tar det lugnt.

Den visar en liten ökning för S och vänsteroppositionen. På regeringssidan får M en liten ökning medan andra tappar något.

Nu ska inga stora växlar dras på detta. Bortfallet i mätningen är stort, 49 procent. Alla ändringar är inom felmarginalen och, kan man säga, inte finns.

I ett inslag i Riks går Denice Westerberg och jag igenom den senaste mätningen från SVT/Novus.

Se inslaget: