I justitieutskottet blir det nej till att utöka Schengensamarbete, även om regeringen vill säga ja till att släppa in Rumänien, Bulgarien och Kroatien i samarbetet. SD och S går emot.

Kristerssonregeringen åkte i torsdags på sitt första nederlag i riksdagen. Utrikespolitiken omfattas inte av Tidöavtalet, något utrikesminister Tobias Billström (M) varit noga med att påpeka. Men det betyder att SD inte behöver göra upp om Reinfeldtsliknande hållning i gränskontrollen.

SD hindrar öppnare gränser

När regeringen lade fram ett förslag om att Sverige ska ställa sig bakom ett utökat Schengensamarbete om att ge fler länder passfri inresa i Sverige sa SD nej – och får majoritet tillsammans med S.

Flera har förvånats över att regeringen intog denna öppna-gränser-position. Det har funnits problem med EU-migranter från Bulgarien och Rumänien som utnyttjats i Sverige, ett problem som skulle kunna bli betydligt värre om all gränskontroll gentemot dessa länder försvann.

Sverigedemokraterna vill istället för mer öppna gränser stärka de enskilda ländernas rätt till gränskontroller i Europa.

Missbrukat befintliga rörlighet

”När det gäller Bulgarien och Rumänien upplever Sverige i dag omfattande problem med att medborgare från dessa länder missbrukar det befintliga rörlighetsdirektivet som utmanar den allmänna ordningen i Sverige”, skriver Adam Marttinen (SD) i justitieutskottet till DN.

Han pekar också på att det finns kritik mot ländernas ”omfattande korruption och bristande arbete mot organiserad brottslighet”.

Regeringen har inte velat kommentera sitt agerande, enligt DN.