Lastbilsföraren Mats Fredlund kräver att hans uteslutning ur Transport upphävs. Tingsrätten gav Fredlund rätt. Men Transport överklagade och nu är fallet uppe i hovrätten.

Domstolsförhandlingar hölls förra veckan och besked väntas snart.

På fackförbundet Transports hemsida beskrivs att ”Vi anser att SD inte står för alla människors lika värde.” Och att ”Det är ingen demokratisk rättighet att vara medlem i en organisation”.

Fel, fel, fel! Fackföreningar är inte vilken förening som helst. Facket har tillskansat sig uppgifter som bara de får göra på statens uppdrag. Som att utse skyddsombud. Det är myndighetsutövning.

Facket är ingen förening vilken som helst

Det finns i princip ingen annanstans för anställda att vända sig för att bevaka sina rättigheter förutom till det socialdemokratiska LO-kollektivet. Fackförbund har också ensamrätt på att skriver kollektivavtal med arbetsgivare.

Blekinge Läns Tidning frågar: ”Ska Fredlund i egenskap av aktiv SD:are således inte kunna driva arbetsrättsfrågor på samma sätt som sina kollegor? Vem ska vara hans förhandlare om det uppstår en konflikt på jobbet? Och alla försäkringar som man får via facket – ska inte Fredlund ha rätt till dem för att han är aktiv i SD?”

Att diskriminera pga partipolitik måste vara olagligt

Och man kommer fram till: ”När det enbart finns ett enda alternativ, borde det inte vara lagligt att diskriminera på grund av politiska åsikter. Bäst vore självfallet om S-kopplingen avvecklades helt. Fackförbund borde vara helt fria från partipolitiskt färg.”

Man kan också konstatera att LO-medlemmar i strid ström överger Socialdemokraterna för att rösta på andra partier – inte minst Sverigedemokraterna.

Det är skadligt för alla parter när man krampaktigt försöker hålla fast vid LO-fackets koppling till Socialdemokraterna. Det är otidsenligt. Orättvist. Och försvagar inte bara fackföreningarna utan de anställdas ställning på arbetsmarknaden.

LO-facken borde klippa banden med ett parti och företräda medlemmarna oavsett hur de förhåller sig till olika riksdagspartier.

Om Transport får rätt i hovrätten, måste riksdagen upphäva alla statliga uppgifter som fackförbund har på ”entreprenad” från statsmakten.