Före valet röstade S, V, MP och C igenom en pensionsreform som ger migranter som inte betalt en krona i skatt högre garantipension än de svenskar som arbetat hela sitt liv i låglöneyrke. Nu protesterar pensionärsorganisation.

KOMMENTAR. Den svensk som arbetar hela sitt vuxna liv kan få lägre pension än en invandrare som aldrig arbetat. Det anser de rödgröna är rättvist. De röstade igenom högre ”garantipension” före valet. Men glömde höja pensionen för de som har arbetat och betalt skatt.

Svenskar mindre värda

Det är så dessa partier ser på folk: Invandrare ska ha hur mycket som helst från svenska staten. Om dem är det synd. De är ikoner som Sverige ska tillbe.

Svenskar som arbetat i låglöneyrken kan däremot dra åt helvete.

Deras pensioner ska inte höjas. De får leva med lägre standard än de underbara, fantastiska människor som kommer från andra kulturer. De är värda nåt! Inte vanliga, tråkiga svenskar.

Eller som pensionärsorganisationen SPF Seniorerna konstaterar i beräkningar för 2023. Då kommer den som arbetat i ett låglöneyrke att få en dryg tusenlapp mindre i månaden än en person som får garantipension, en typ av bidrag som utgår till personer som inte arbetat i landet.

S, V, MP och C ser till att det inte lönar sig att arbeta.

S, V, MP och C urholkar det som kallas livsinkomstprincipen i pensionen urholkas. Principen syftar till att pensionen ska återspegla det arbete man utfört under sitt yrkesverksamma liv. Den som arbetat och slitit ska få mer än den som inte byggt upp landet.

Men S, V, MP och C har nu vänt på moralen. Ju mindre du gör, desto större belöning. Den som arbetat och gjort rätt för sig blir spottad i ansiktet.

Nya regeringen måste rätta till omoralen

Den nya regeringen måste ändra pensionssystemet. Igen. Göra om. Och rätta till det moraliska haveri som de rödgröna partierna står för.

Det ska alltid löna sig att arbeta. Och den som kommer till Sverige i vuxen ålder har ingen som helst anledning att få ”garantipension” utöver det man själv arbetat i Sverige. Tvärtom måste regeln om bosättning i Sverige i 40 år för att få full pension återinföras. Vårt land måste belöna de som arbetar och sliter. Allt annat är rena dårskapen.