Statsbudgeten för 2023 är stram för att bekämpa inflationen och särskilt energipriserna. Det skriver de fyra samarbetspartiernas ekonomitalespersoner i debattartikel.

”Den höga inflationen talar för en återhållsam finanspolitik i budgetpropositionen”, skriver Elisabeth Svantesson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Hans Eklind (KD) och Carl B Hamilton (L) på DN-Debatt.

Priserna sänks

”Skatten på drivmedel sänks”, skriver de fyra.

”Vi bryter också med den energipolitik som bidragit till höjda elpriser”.

”Kostnaderna för resande ska minska och jordbrukets förutsättningar stärkas.” 

Tryggheten ska öka

De fyra slår fast: ”Polismyndigheten ska växa med målet att polistätheten åtminstone ska motsvara genomsnittet i EU.”

Minskad invandring

”Sveriges lagstiftning för asylmottagande ska anpassas för att inte vara mer generös än vad som är en skyldighet för en medlemsstat enligt EU-rätten.” 

Har långsiktigt perspektiv

”Den budget vi ­lägger i dag är första steget på en lång resa för att lösa Sveriges problem.”

Sifforna kommer på förmiddagen

De fyra nämner inga siffror i artikeln. Siffrorna kommer på finansminister Svantessons budgetpresentation på förmiddagen. Det är dock redan känt att sänkningarna av bränsleskatterna i denna den första statsbudgeten blir liten. Det är kravet stramhet och långsiktighet som fått regeringen att vänta med ytterligare sänkningar till kommande budgetar.