Den nya regeringen avser genomföra paradigmskifte i kriminalpolitiken. Domstolarna ska inte längre döma lägre straff om det är möjligt, så som nuvarande lagstiftning dikterar.

Det är helt andra tongångar från den nye justitieministern Gunnar Strömmer (M) än de som kom från den förre, Morgan Johansson (S).

Brottsoffer i fokus – inte gärningsmännen

Gunnar Strömmer konstaterar att det allt för länge varit så att gärningsmannen stått i fokus i svensk straffrätt. Regeringen vill ändra detta och i stället sätta brottsoffret, och dennes rätt till upprättelse, samt samhällets berättigade intresse av skydd i centrum.

De första stegen i paradigmskiftet sker i budgetpropositionen som lämnas till riksdagen nästa vecka. Där kommer omfattande satsningar att ske för att stärka hela rättsväsendet. Detta för att offensivt arbeta mot de kriminella gängen.

Polistäthet ska bli 50 procent högre

Strömmer upprepar regeringsförklaringens löfte om att polismyndigheten ska växa med målet att polistätheten åtminstone ska motsvara genomsnittet inom EU. Det betyder en ökning från drygt 200 poliser per 100.000 invånare till över 300 poliser per 100.000 invånare.

Målet ska nås mot slutet av 2020-talet. Det krävs många åtgärder för att göra det realistiskt.

Förebyggande

– Också socialtjänstlagen ska ändras så att unga kan tas ur den kriminella banan, säger Strömmer.

Rollerna mellan polis, socialtjänst och andra ska tydliggöras när det gäller att förbygga rekrytering till klan- och gängkriminaliteten.