Katastrofberättelserna i medierna är många och blir allt fler eftersom journalister blivit aktivister. Men sanningen är att miljön på vår planet blir bättre på område efter område.

Den danske forskaren Bjørn Lomborg pekar på hur mycket bättre miljön blivit på vårt jordklot i en gästkrönika i Svenska Dagbladet.

Helt i strid med den bild man får i medierna är vår planet inte alls på väg mot undergången. På en rad områden förbättras villkoren på jorden. De konkreta exemplen är många.

Fler isbjörnar

Under många år larmade miljöaktivister genom att tala om utrotning av isbjörnarna, så som vänsterpolitikern Al Gore gjorde i filmen ”En obekväm sanning”. Men sanningen är att antalet isbjörnar har ökat – från mindre än 10.000 isbjörnar på 1960-talet, till omkring 26.000 idag.

”Den nyheten får vi inte höra talas om – aktivisterna har bara i tysthet slutat hänvisa till isbjörnar”, skriver Lomborg.

Barriärreven är livskraftiga och frodas

För tio år sedan utropade miljöaktivister högljutt att Australiens magnifika stora barriärrev var nära att dö ut på grund av uppvärmningen. I år avslöjade forskare att två tredjedelar av barriärrevet visar den största korallmängden sedan mätningarna började 1985. Dessa goda nyheter har fått en bråkdel av den uppmärksamhet som tidigare katastrof- och domedagsrapporteringen fick.

Mindre landyta brinner nu än förr

I början av 1900-talet brann cirka 4,5 procent av världens landyta varje år. Under de senaste två årtiondena visar satellitbilder att bränderna för år 2021 är nere på 2,5 procent.

Färre dör i väderkatastrofer

På 1920-talet dog omkring 500.000 människor i väderkatastrofer, mot det senaste decenniets snittsiffra på omkring 18.000 dödsfall. Det är en dramatisk minskning i väderrelaterade dödsfall. Dessutom dör människor mer på grund av kyla än av värme. I USA dör omkring 20.000 människor av värme, men 170.000 av kyla.

Livslängden ökar när miljön blivit renare

Lomberg konstaterar: ”Vi överöses med så mycket dåliga nyheter att vi sällan tänker på att livet har blivit mycket bättre, enligt de viktigaste indikatorer vi har”. Han pekar på att den förväntade livslängden fördubblats globalt under de senaste hundra åren, från 36 år 1920 till över 72 år idag.

En orsak är att luftföroreningarna var fyra gånger dödligare på 1920-talet än idag.

För hundra år sedan levde tre fjärdedelar av jordens befolkning i extrem fattigdom. Idag är de färre än en tiondel.

Domedagsmånglarna i medierna har fel

Detta är ett mycket viktigt budskap, inte minst för unga personer som känner ångest inför all rapportering om att allt går åt fel håll. Så är det inte. Visst finns problem som behöver åtgärdas. Men som Lomborg här visar, är det genom teknisk och ekonomisk utveckling som mänskligheten smutsar ner mindre.

Vi ska naturligtvis fortsätta bli bättre på att sköta vår planet, men inte genom att klä oss i säck och aska. Utan fortsätta utvecklingen mot högre välstånd och bättre tekniska lösningar.