Efter protester mot förslag om chockhöjd tobaksskatt på snus påstår EU att Sverige inte behöver följa det skattedirektiv som innebär skattehöjning. Europaparlamentarikern Charlie Weimers (SD) påpekar dock att det ingenstans står att Sverige får avvika.

EU-kommissionens Daniel Ferries påstår muntligt att svenskt snus inte behöver omfattas av den nya skatt på tobak som EU förbereder.

EU föreslår ingen svensk särbehandling i lagtext

– Sverige kommer därför att behålla sin fulla frihet att sätta skatteregim och punktskatter för snus, sade EU-kommissionens talesperson Daniel Ferrie enligt nyhetsbyrå Direkt.

Men europaparlamentarikern Charlie Weimers (SD) säger till Sveriges Radio han att det krävs tydliga, skriftliga löften i lagtext.

– Ingenstans står det skrivet att Sverige är fritt att sätta sina skattenivåer på snus, säger han till Sveriges Radio.

Muntliga löften räcker inte.

Undantag mot snusförbud, inte mot chockhöjd skatt

I det EU-undantag från när Sverige blev medlem 1995 tillåts snusförsäljning, men ingenting nämns om rätt till undantag för EU-beskattning.

Om det i nu aktuellt skattehöjningsförslag inte nämns att Sverige har undantag är risken stor att EU, när skatten antagits, kräver att Sverige följer den. Man blåser alltså Sverige. Motiv finns.

Ända sedan EU-inträdet för 27 år sedan har EU flera gånger försökt förbjuda det svenska snuset.