I början av 2023 kan 55 miljarder kr utbetalas till elkunder för de rekordhöga elpriserna förra vintern. Svenska kraftnät har lämnat sitt förslag till Energimarknadsinspektionen och regeringen.

Förra vintern chockhöjdes elpriserna sedan flera kärnkraftreaktorer lagts ned av S-ledda regeringen vilket gjorde att elbrist uppstod när också Tyskland avvecklat kärnkraft och som dessutom dragit ner importen av gas från Ryssland.

Ersättning för höga elpriser förra vintern

Politiker från alla partier lovade att kompensera hushåll, företag och föreningar för de extremt höga elpriserna. Pengarna finns samlande hos Svenska kraftnät som fått in stora summor som en följd av de höga elpriserna i form av kapacitetsavgift.

Det har av flera skäl varit bökigt att hitta ett återbetalningssystem som omfattar så många, fem miljoner elkunder. Systemet bör ju vara så enkelt som möjligt, så att inte mycket av pengarna försvinner i byråkrati. Dessutom bör inte högkostnadsskyddet spä på inflationen. Inte heller borde elkunderna lockas att använda mer el. Det skulle ju gå på tvärs mot det prismekanismen syftar till: att stimulera sparande när elbrist uppstår.

Det är därför kompensationen bygger på förra vinterns konsumtion. Det betyder att det är lönsamt för alla elkunder att spara el under den nu kommande vintern.

Dämpa toppbelastningarna

En del av de resurser som Svenska kraftnät fått in som kapacitetsavgift ska också användas för att försöka hålla nere elpriser vid belastningstoppar. Svenska kraftnät ska köpa upp det som kallas förbrukningsflexibilitet, rapporterar TT. Det kan handla om att stora elkrävande industrier avtalar om att dra ner sin förbrukning när efterfrågan är som högst. Den sortens avtal fanns förr, men i naivitetens namn avskaffades denna form av beredskap på samma sätt som all annan beredskap avvecklades av tidigare regeringar.

Denna typ av avtal med storkunder kan bidra till lägre elpriser. Svenska kraftnät undersöker också hur incitament för energieffektivisering hos hushållen kan stärkas.