Nu har regeringen och myndigheterna kommit fram till att elstödet till hushållen kommer att utbetalas i februari. Ingen elkonsument ska behöva ansöka om det, utan det ska utbetalas automatiskt.

På förmiddagen höll energiminister Ebba Busch (KD) pressträff där hon meddelade hur hushållen kommer att kompenseras för de höga elpriserna.

Det blir ett stöd som bygger på elkostnaderna förra vintern, oktober 2021-september 2022.

Den som har en villa som har en årsförbrukning på 20.000 kWh blir stödet 16.000 kr för den som bor i elområde 4, alltså Skåne och södra Sverige. För en sådan villa i elområde 3, alltså mellan-Sverige, blir stödet omkring 10.000 kr.

Konkret är stödet 79 öre per kWh i elområde 4 och 50 öre i elområde 3.

Norrland

I detta stödpaket ingår inte de som bor i elområde 1 och 2, mer nordliga delar av landet. Detta eftersom elpriserna inte drog iväg lika mycket där förra vintern.

Busch fick fråga om Norrland, som nu har lika höga elpriser som söderut, kommer att få kompensation.

Hon svarade att det beror på hur elpriserna utvecklas den här vintern. Om det blir något som liknar förra vintern, uteslöt inte Busch att ett nytt elstödspaket blir nödvändigt, och att Norrland då kommer att ingå.