”Det är så dumt”, säger riksdagsledamot Elsa Widding om FN-bossens uttalande i klimatfrågan. Det finns inga belägg för det han säger i klimatpanelen IPCC:s rapporter.

I ett inslag på SVT får riksdagsledamöter svara på frågan: “FN:s generalsekreterare säger att världen står i brand och att det pågår en kIimatkris. Håller du med om det påståendet?”

Flera sverigedemokrater håller inte med om att världen står i brand och att det pågår en klimatkris. Något SVT ifrågasätter.

Se intervjua med Elsa Widding i Riks: