När Elsa Widding (SD) höll sitt första tal i riksdagens talarstol väckte det stor uppmärksamhet. Hon avvisade påståendet om att det råder ”kris” i klimatfrågan. Nu kommer boken där hon utvecklar bakgrundsfakta och visar vad forskningen faktiskt säger.

Det var i helgen som Elsa Widding släppte sin nya bok med titeln ”Sunt förnuft om Energi & Klimat”.

Har klimatfrågan blivit religion?

– Det är definitivt en religion. Jag redogör för det i boken. Om man läser den förstår man att det här är inget annat än en religion, säger Widding.

Riks var på plats under boksläppet och intervjuade henne i klimatfrågan.