Utöver kärnkraftsnedläggning och gasbrist i Europa finns ytterligare ett skäl till att elen kan komma att stängas av i vinter: Svenska kraftnät sa nej till kraftreserv. Det gjorde Sverige betydligt sårbarare.

KOMENTAR. Staten är ansvarig för infrastrukturen i landet. En sådan helt livsavgörande infrastruktur är elnätet. Det är särskilt känsligt eftersom el inte kan lagras, utan måste produceras i samma sekund som den konsumeras.

Detta har statens myndighet, med den Socialdemokratiska regeringens goda minne, fullständigt struntat i. Man har avstått från att skaffa reservkraft och ha beredskap för oförutsedda händelser.

Sveriges Radio avslöjar i programmet Kaliber att Svenska kraftnät 2019 sa nej till avtal om elreserv i södra Sverige. Man fick in ett bud av Öresundsverket – ett kraftvärmeverk  i Malmö. Men man slutförde inte upphandlingen. Konsekvensen blev att Öresundsverket, med kapacitet att försörja Malmöområdet med el, lades ner.

– Vi menade då att det här var ett bud som vi inte såg att vi ville ta, säger generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Staten: Lägg ned industrin istället för att köpa el

Istället antar nu Svenska Kraftnät att privata industriföretag frivilligt ska dra ner på sin elförbrukning, när det finns risk för elbrist i Sydsverige.

Kaliber har frågar hur Svenska Kraftnät resonerar.

– Det är rimligt att anta att de aktörer som tidigare varit beredda att koppla bort sig sannolikt skulle komma att agera på prissignaler framöver och därmed minska belastningen vid topplast, svarar generaldirektören.

Det betyder att Svenska Kraftnät antog att industriföretag skulle ta ansvar samhällsansvar för att minska sin elförbrukning vid risk för elbrist. Tidigare har dessa företag haft avtal om att göra det mot ersättning, men idag finns inte de avtalen kvar.

Ett av industriföretagen Svenska Kraftnät syftar på är pappersmassafabriken Rottneros Bruk.

– Jag tycker inte det är en bra strategi, säger Lennart Eberleh, vd för Rottneros AB.

Att stänga ner elkrävande produktion gör man inte i en handvändning.

– För det är ju förknippat med förluster när vi stänger ner, för vi kan ju inte producera och leverera till våra kunder, säger Eberleh till Kaliber.

Avindustrialisering i grön fundamentalism

Det är enkelt att se tanken bakom att avstå från reservkraft. Miljön! Klimatet! Den rödgröna regeringen vill minska elanvändningen, så varför skapa garantier för elbrist? Man lade glatt ned kärnkraftreaktor efter kärnkraftreaktor. Och nu avslöjas alltså hur man glatt och med berått mod såg till att lägga ner Öresundsverket och därmed det som skulle kunna bli Malmöregionens räddning.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har hela tiden velat lägga ner industrier och företag som använder el och påverkar miljön.

Det är en djupt destruktiv politik. En politik vi nu lever med konsekvenserna av. Elpriserna skenar och risken för planerade strömavbrott i vinter. Ransonering.