Hur otroligt ogenomtänkt det är att satsa stort på vindkraft börjar nu visa sig. När antalet snurror blivit 5000 har de börjat konkurrera ut varandra. Elen blir billig när det blåser.

KOMMENTAR. Svensk energipolitik har varit rena dårhuset i två årtionden. Vi står inför en vinter som kan ruinera alla som behöver elektricitet – om man inte redan blivit tvångsmässigt bortkopplad från elnätet på grund av elbrist.

Jämn elproduktion något annat än fluktuerande

De rödgröna politikerna har satsat enormt på att bygga vindkraft för att ersätta kärnkraft. Men de är inte jämförbara. Ett barn förstår skillnaden mellan ett kraftverk som kan leverera en jämn mängd el över tid, och vindsnurror som levererar bra när det blåser men ingenting alls när det är vindstilla.

Detta råkade de rödgröna ”glömma”. Mängden el som produceras stabilt är allt mindre. Därför allt högre elpriser för konsumenterna.

Vindkraften olönsam när det blåser

Men nu inträffar nästa kris: Vindsnurrorna är nu så många att de timmar som det blåser, konkurrerar de med varandra och sänker elpriset så lågt att de blir olönsamma.

Sveriges Radio rapporterar att ägare till vindkraftsparker nu funderar på att stänga ner i vinter. Det är inte längre lönsamt att sälja el från vindkraft när alla andra snurror också producerar el. Och när elpriset är högt kan vindkraftsparkerna inte sälja el eftersom det är vindstilla.

– Vi kan ju inte betala för att bli av med elen vi producerar”, säger ägare till flera vindkraftverk utanför Grästorp till SR.

När får vi verklighetsbaserad energipolitik?

De rödgröna partierna har många fantastiska målsättningar och drömmar för sin miljöpolitik. Men de spelar ju ingen roll för klimatet, när de kraschar i mötet med verkligheten.

Måtte vi nu få en regering som inte bor hos Alice i underlandet.