SD:s framgångar beror helt enkelt på att väljarna gillar partiets politik. Det enkla men viktiga påpekandet kommer från tidigare partistyrelseledamot i Vänsterpartiet.

EFTERVALSANALYS. Jag letar allt röster på ”motståndarsidan” som tänker lite utanför boxen – som inte ser politik som ett sällskapsspel – därför att det är berikande att ta del av sakliga analyser från ett annat perspektiv än det man själv har.

Nu bidrar Claes Wallenius med ett sådant. Han har suttit i Vänsterpartiets partistyrelse och varit kommunalråd (V) i Karlstad. Han gör valanalys på DN-Debatt: SD:s motståndare har valt en misslyckad strategi.

Han konstaterar att migrationens och integrationens alla problem har ansetts tillhöra SD:s problem­beskrivning och därför något man absolut inte ska nedlåta sig till att ens diskutera. I stället har man ägnat stor energi åt att kalla SD för fula saker. Det är en strategi som uppenbarligen inte gett önskvärt resultat.

När man pratar om att vi inte ska ”normalisera” SD missar man helt att SD:s värderingar hela tiden varit normala – i den meningen att många haft dem.

DN-Debatt, 2 oktober 2022

Ja, vi lever i en demokrati. Folkstyre. Det är inte partierna som bestämmer vad väljarkåren ska tycka. Det är väljarkåren som avgör vilka partier man vill stödja. Den lilla detaljen har sju av åtta partier missat. Det är som om de sju alla dykt upp från Sovjetunionen eller någon latinamerikansk militärdiktatur där man självklart anser att överheten bestämmer och folket lyder.

Nej, så är det inte i en demokrati. Ta in det!

Att Claes Wallenius ser detta beror knappast på att han är vänsterpartist, men kan mycket väl bero på att han är värmlänning i Karlstad. Han tillhör inte etablissemangens bubblor i Stockholms innerstad.

Och oavsett vad man anser om migration och integration i sak är det ett problem om de folkvalda de facto inte representerat sina väljare.

Wallenius ser demokratiproblemet med den förda politiken.

Oavsett om man anser att invandringen är positiv eller negativ går det alltså inte att komma ifrån att den lett till en icke obetydlig förändring av Sveriges demografi. Det kan konstateras att denna förändring haft ett begränsat folkligt stöd, vilket – oavsett vad man tycker i sakfrågan – ändå måste ses som problematiskt ur demokratisk synvinkel.

Han kritiserar debatten för att se svart/vitt på invandringen: antingen är invandringen orsak till alla samhällsproblem eller så finns det inga utmaningar alls.

Han uppmanar SD:s motståndare att fundera på om de inte borde ompröva sin strategi, sina argument och sina attityder. De budskap de hittills haft har uppenbarligen inte nått fram.