När Ipsos frågat väljarna om hur de ser på de åtta partierna framträder olika karaktäristiska drag hos dem. Väljarna har både positiva och negativa aspekter på partierna.

KOMMENTAR. Det parti som får den största positiva aspekten i mätningen är Sverigedemokraterna. 65 procent ser partiet som handlingskraftigt: ”Vill ha stora samhällsförändringar”. Och 54 procent av väljarna anser Moderaterna ”förstår företagandets villkor”, medan 51 procent anser att Socialdemokraterna är ”regeringsdugliga”.

Partier ägnar sig åt ”önsketänkande”

Störst negativ karaktäristik får Miljöpartiet som enligt 41 procent av väljarna bygger sin politik på ”önsketänkande”. Också Vänsterpartiet får högt utslag för ”önsketänkande”, 29 procent. Allt medan 39 resp 35 procent anser Liberalerna och Centerpartiet ”vacklar hit och dit”.

Kristdemokraternas mest profilerade aspekt är att de ”klagar mer på andras politik än pratar om vad man själv vill”, det anser 29 procent av väljarna.

Störst ändring sedan förra mätningen (i mars 2021) är att Centerpartiet inte längre anses som lika ”samarbetsvilligt”, ett tapp på 9 procentenheter till 24 procent.

Partiernas storlek spelar in

De tre stora partierna får mestadels positiva omdömen, medan de små får negativa omdömen. Det beror på att flest väljare röstar på stora partier och därför anser dem bäst medan man ser svagheter hos de små. Samtidigt kan man undra varför så pass många ändå röstar på de små partierna, när de av väljarkåren uppfattas ha så många svagheter.

Det är Dagens Nyheter (betalvägg) som publicerat mätningen genomförd av Ipsos, genom 1.244 intervjuer med röstberättigade personer under perioden 11-23 oktober.