Från vänster framförs naturligtvis kritik mot Tidöavtalet. Vänstersidan i politiken tycker allt går åt rätt håll i Sverige. Men nu höll inte majoriteten av svenska folket med om det, så nu förbereds en omfattande kursomläggning av svensk politik.

KOMMENTAR. Det är tragikomiskt att läsa kritikernas dramatiska och bittra utfall mot överenskommelsen mellan SD, M, KD och L. Som någon skrev i sociala medier: ”Det tycks som om vänstern är mer upprörd över att Tidöavtalet blivit till, än vad som står i det”.

Vulgära Ann Linde

Värst är naturligtvis de hatfyllda och lögnaktiga anklagelserna, där avgående utrikesminister Ann Linde tillhör de mest vulgära. Hon hävdar att den nya regeringen ”slaktar” biståndet. Så är det inte. Det kommer fortsatt att ligga långt över det Olof Palme hade i sina budgetar – tyvärr.

Vänstern har ingen koll.

Andra vänsterröster visar sin monstruös okunnighet, som en påstådd doktorand i historia. Kolla Twitterdialogen här intill. Det är skrattretande. Men bekräftar det kloka, gamla ordspråket: Tomma tunnor skramlar mest.

LUF för fortsatt öppna gränser

Från Liberalernas ungdomsförbund, LUF, är man kritisk mot innehållet: ”Det här är inte det liberala maktskifte vi gick till val på”, skriver ordföranden

Han nämner kvotflyktingarna. Förra året tog EU totalt emot 7.800 kvotflyktingar, av dem hamnade 6.400 i Sverige. Återigen ett exempel på avgående regeringens extremistiska politik. Nu blir det enligt Tidöavtalet 900 kvotflyktingar per år. Också det är alldeles för generöst (sett till Sveriges storlek borde vi ta emot 175, sett till hur många vi tagit emot senaste 20-30 åren borde de vara noll).

Förstår liberaler vad demokrati är?

Det är ingen tvekan om att Liberalerna är den här majoritetens svagaste länk. Därifrån kommer allehanda gnäll, gny och klagan.

En som dock försvarar Tidöavtalet är riksdagsledamot Fredrik Malm (L) som kommentar i Facebook:

”[Jag vill] också utveckla varför migrationspolitiken kommer att bli så här tuff. Orsaken är att Sverige under årtionden har fört en migrationspolitik som inte varit långsiktigt hållbar. Genom att kraftigt avvika från alla länder runt omkring oss har svenska politiker, även jag själv och mitt eget parti, tagit en springnota i invandringspolitiken. De senaste åren har C, MP och V vägrat inse nödvändigheten av en rimlig reglerad invandring. De har blockerat nödvändiga reformer. Detta har drivit väljare till SD, och vi ser nu konsekvensen av detta.”

Titta! En liberal som förstår vad demokrati är!

Förvånansvärt många på vänstersidan och bland så kallade liberaler har utgångspunkten att de själva (utan folkligt mandat) kan diktera vad som ska gälla i svensk politik. Hur få väljare de än har bakom sig. De tar sig rätten att köra över alla andra därför att de anser sig finare, godare, viktigare än andra.

Detta är ett totalitärt tänkande.

Majoriteten styr, folket ger betyg i nästa val

Istället för att gnälla borde de som motsätter sig den nya majoritetens politiska inriktning samla sig och komma med en egen politisk linje till nästa val 2026. Presentera ett alternativ, så att svenska folket får chans att välja mellan förnyat förtroende för den nu tillträdande majoriteten eller välja ett vänsterstyre.

Det skulle den med demokratiskt sinnelag göra. Men jag har inga förhoppningar. Man kommer att fortsätta smutskastningen av det nya styret och inte erbjuda svenska folket någon alternativ politik.

Här har jag dock stora förhoppningar om att än fler i svenska folket kommer att stödja SD, M, KD och L i valet 2026. Om alternativet bara är klagan och smutskastning är chanserna för fyra nya år goda.