Alla 23 socialdemokratiska ministrar som efter valförlusten fått lämnar regeringskansliet vill att de ekonomiska fallskärmar de har rätt till ska aktiveras.

Fallskärmarna innebär att ministrarna som högst kan tillräkna sig 145.000 kronor i månaden under ett år, alltså 1 740 000 kronor. Statsrådsarvodesnämnden ska nu ta ställning till om ministrarna har rätt till ersättningen.

12 av S-ministrarna valdes in i riksdagen och får 71.500 kr/månaden men vill ändå ha kompensation upp till en lön på 145.000 kr/mån i ett år.

– Det är vanligare att före detta ministrar söker ersättning än att de avstår, säger Björn Länsisyrjä, sekreterare i nämnden till Expressen (betalvägg).

Ersättningen betalas ut månadsvis av regeringskansliet och är pensionsgrundande. Ingen är skyldig att söka arbete under den tid som ersättningen betalas ut. Enligt regelverket kan avgångsersättningen betalas ut under mer än ett år om det finns särskilda skäl.

De ministrar som var nya när Magdalena Andersson utså sin regering för 10 månader sedan får fallskärm under kortare än ett år.

Det går att fuska med systemet. Förre statsministern Fredrik Reinfeldt drog in stora pengar på föredragsarvode efter avgången, men eftersom han lät ett bolag ta hand om inkommande arvoden kunde han kvittera ut full fallskärm från staten. Officiellt hade han ingen taxerad inkomst.