Är det en tillnyktring vi ser i delar av vänstern? Magdalena Andersson (S) menar nu att Sverigedemokraterna inte utgör något hot mot demokratin.

I valrörelsen bedrev Socialdemokraterna den smutsigaste valrörelsen på länge. Man utmålade oppositionen som säkerhetshot, på samma sätt som diktaturer brukar smutskasta sina meningsmotståndare.

Inget hot mot demokratin

Men nu när Magdalena Andersson förlorat posten som Sveriges statsminister har hon en annan ton. I SVT:s Aktuellt framförde hon farhågor om att det kan bli bristande satsningar på välfärden. Hon menade att det är ett löftesbrott att inte redan ha infört högkostnadsskydd för elräkningar. 

Däremot undvek hon att svara rakt på frågan om hon kunde tänka sig att samarbete med Sverigedemokraterna under mandatperioden. 

– Vi Socialdemokrater kommer ju lägga fram våra förslag i riksdagen och sedan får vi ju se om andra partier röstar på dem. 

Hon konfronterades av programledaren om det Stefan Löfven sagt om att SD är ett hot mot demokratin.

– Det får naturligtvis Stefan Löfven svara för. Det är inte så att jag ser ett direkt hot mot svensk demokrati. 

Bra om tonen kan bli mer civiliserad

Man önskar ju att Andersson stått för detta före valdagen, men det är en stor seger för politiken som arena att S-ledaren nu inte vill använda den typen av polariserande, och grundlösa, anklagelser.

Det finns många viktiga samhällsfrågor som behöver lösningar. Nye statsministern Ulf Kristersson (M) har varit tydlig på den punkten. Hans regering kommer att lägga fram förslag på omfattande förändringar av svensk politik. Här utgör Tidöavtalet med Sverigedemokraterna grunden.

Men det finns ju också många andra frågor kring välfärd, trygghet och utveckling. Här vore det bra om Socialdemokraterna som största oppositionsparti lade fram konkreta och seriösa förslag på hur de vill lösa uppgifterna. Då kan vi få en frisk, öppen och framåtsyftande debatt inför beslut – i frågor som berör miljoner medborgare och deras vardag.

När partier lägger konkreta förslag – istället för att smutskasta politiker – finns förutsättningar att finna gemensamma lösningar. De är att föredra eftersom de då kan bli bestående även om det blir regeringsskifte i framtiden.

När regeringsunderlagets partier nu kavlar upp ärmarna för att lösa otryggheten, vore det bra för Sverige om Socialdemokraterna bidrog konstruktivt.

*

Se ”morgongänget” i Riks som inleder på samma tema: