I februari ska Centerpartiet välja ny partiledare. Mycket talar för att den linje som Annie Lööf drivit kommer att omprövas efter katastrofvalet partiet gjorde runt om på landsbygden.

Flera namn har nämnts som ny centerledare: Emma Wiesner som nu är Europaparlamentariker, frispråkige riksdagsledamoten Helena Lindahl från Västerbotten, nyvalde riksdagsledamoten Elisabeth Thand Ringqvist, som tidigare varit vd för Företagarna, kommunalrådet i Leksand Ulrika Liljeberg som varit åklagare och nu blivit riksdagsledamot.

Problemet är att ingen av dem är kända av en större allmänhet.

Och värst är att om partiet avser att byta riktning hamnar man i samma situation som Nyamko Sabuni (L) och Anna Kindberg Batra (M) befann sig i som nya partiledare. Det vill säga, den som genomför en kursändring för partiet förlorar snabbt förtroendet internt och tvingas bort från sin post innan denne ens blivit prövad i riksdagsval.

Det är ett märkligt fenomen som upprepar sig. Förändring och kursomläggning för ett parti tycks kosta den som genomför ändringen jobbet. Som om någon måste betala ett pris för förändringen och eftersom det inte kan bli den ledning som stod för den kurs som ändras (eftersom de redan avgått), måste det bli den ledare som ändrar kursen.

Anna Kinberg Batra genomförde Moderaternas förändring bort från samtalsförbud mot Sverigedemokraterna. Något som beskrevs som skälet för hennes fall. Även om hennes efterträdare fortsatt hennes linje.

Nyamko Sabuni valdes till Liberalernas ledare just därför att hon ville se en återgång till det borgerliga lägret. Ändå skapade hennes kursändringen bort från S-samarbetet svåra interna splittringar som till slut försvagade hennes roll så mycket att hon avgick. Hennes efterträdare har fortsatt hennes linje.

Den som i februari väljs till ny ledare för Centerpartiet riskerar att gå samma öde till möts om denne förnyar partiet och stakar ut en ny linje. Hur rimlig denna linje än är, finns risken att kursändringen i sig kräver, om inte ett bondeoffer, så ett partiledaroffer.

Hur länge kommer en ny centerledare att sitta på sin post?