Den nya regering som förhoppningsvis snart tar plats har många, mycket stora problem att ta itu med. I Södertälje talas om krig, och det är kartlagt att 76 av 90 ledande kriminella tidigare har dömts, men är ute och begår nya vidriga brott. Därför borde regeringens första och högsta prioritet vara kraftigt skärpta straff.

Socialdemokraterna efterlämnar ett moraliskt konkursbo. I Södertälje medger den avgående kommunstyrelseordförande Bodil Godner (S) att regeringen inte lyssnat på de krav på åtgärder som finns från den svårt våldshärjade kommunen.

Dömda ska inte vara ute och skjuta

Aftonbladet har kartlagt 90 av de kriminella nätverkens ledande figurer i Södertälje. En viktig faktauppgift är att 76 av dessa tidigare har dömts i domstol. En annan central uppgift är att medelåldern är 24 år.

Om de som begått våldsbrott dömts till lika långa fängelsestraff som Danmark gav de fyra gängkriminella från Rinkeby, alltså tio års påslag på fängelsestraffet, hade många av dem inte kommit ut och kunnat begå nya brott. När de väl kommer ut har de närmat sig 40 års ålder, och statistiken visar att då börjar benägenheten att begå våldsbrott avta.

Dessa kriminella behöver helt enkelt låsas in mycket länge för att skydda samhället. Kriminologer kallar det inkapacitering. Det borde var regeringens viktigaste uppgift – att bokstavligen få bort våldsverkare från våra gator och torg.

Rensa kriminalpolitiken från 68-radikala dumheter

Sverige måste lägga om kriminalpolitiken i grunden. De myter som florerar i den akademiska världen om att ”fängelsestraff är skadligt” och att ”fängelsestraff inte hjälper” måste en gång för alla utrangeras från berörda myndigheter. Sådana påstående saknar grund i fakta. Det är en gammal rest från 68-vänsterns galna mål om att släppa fångarna loss. Studierna som är källor till påståendena är undermåliga och saknar vetenskaplig kvalitet.

Fängelsestraffen måste bli mycket långa för våldsbrott för att skydda allmänheten i exempelvis Södertälje, men också för att de som tillgriper våld ska förstå att de har att sona sina brott.

Det är enda vägen till ett tryggare samhälle. Den ekonomiska kostnaden för att låsa in fler och under längre tid kan täckas genom att kraftigt sänka dygnskostnaden för en anstaltsplats. Sverige har idag tre gånger högre kostnad än länder som Österrike och Storbritannien. Det går alltså att få ut tre gånger fler anstaltsplatser med oförändrad budget för fängelser.

De individer som lever i kriminella miljöer måste förstå att Sverige har nya politiska makthavare, en ny regering som inte ser mellan fingrarna.