Sveriges Television har börjat attackera Ulf Kristerssons regering. Snart kommer angreppet också från andra mediebolag, vänta bara. Det är journalistkåren som kommer utgöra den tunga oppositionen mot den konservativa regeringen, inte partier i riksdagen.

Nya riksdagsledamoten Elsa Widding framförde fakta om klimatet i riksdagen. Nu möts hon av smutskastning, inte bara från vänsterpartier, utan av Sveriges Television. Reportern Erika Bjerström låter som en fullfjädrad miljöpartist eller vänsterpartist när hon i sociala medier anklagar Elsa Widding för att vara ”klimatförnekare”.

SVT-anställd attackerar riksdagsledamot. Källa: Twitter.

SVT har alltså anslutit sig till oppositionen och leder nu kritiken mot den nya regeringen.

Det är en katastrof för public service att man på detta uppenbara sätt tar ställning i partipolitiken och lägger sig i den partipolitiska debatten. Det är bara för S, MP och V att luta sig tillbaka i fyra år. Deras jobb – att driva opposition – kommer att skötas av SVT och andra journalister.

Så ska det inte gå till. SVT har ett övertag i att nå ut till väljarkåren med hårt vinklade inslag där udden är riktad mot regeringen, medan partierna som utgör regeringsunderlag har betydligt svårare att nå fram till medborgarna med sina budskap.

I en demokrati ska de som söker folkets mandat att leda landet sköta debatten sinsemellan. Detta så att väljarkåren kan avgöra vem som är mest duglig och representativ för väljarna.

Om journalister lägger sig i och tar över den politiska debatten sätter man detta system för att ge förtroende till folkvalda representanter ur spel.

För kom ihåg: Journalister tar ALDRIG ansvar för sina åsikter.

Mediebolagens ledningar borde fundera över sin position när det gäller att ”spegla” samhället. Man ska bevaka och ge allsidiga beskrivningar – inte ta ställning och utgöra landets verkliga opposition mot den folkvalda regeringen.