En av de nya ministrarna som får mest uppmärksamhet är nye klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L), som inte är många år äldre än Greta Thunberg.

KOMMENTAR. Av någon anledning anses unga vara experter på miljö och klimat. Tonåringen Greta Thunberg har hållit tal för diverse parlament om klimatet och journalister intervjuar henne som om hon vore en expert på något.

Nu svarar borgerliga regeringen med att utse en miljöminister som bara är några år äldre än Greta Thunberg. Romina Pourmokhtari är 26 år.

Genidrag

Det är ett genidrag från Liberalernas sida. För hur ska medierna kunna rikta kritiska frågor till en så ung kvinna? Eftersom man lyssnat andaktsfullt på en tonåring som skolkat från skolan, borde man gå varsamt fram mot en nästan lika ung klimatminister.

Mycket av medielogiken styrs av fördomar. Män är onda. Kvinnor goda, särskilt unga aktivistiska kvinnor. Det tycks nu den nya regeringen anpassa sig till.

På kollisionskurs med miljöaktivister

För faktum är att regeringen kommer att vara på kollisionskurs med miljöaktivister som vill ställa in och lägga ner alla företag och verksamheter som bygger vårt välstånd.

En icke-socialistisk miljöpolitik handlar om att utveckla teknik så att hushållningen med naturresurserna blir effektivare och därmed begränsar påverkan på miljön. Det är denna utveckling som skapat och upprätthåller hela vår ekonomi.

Att stänga ner och förbjuda verksamheter är inget alternativ, men det är där miljöaktivisterna alltid hamnar. De vill stoppa all biltrafik. De vill stoppa kalkbrytning på Gotland och därmed stoppa tillgången på betong. De vill stoppa gruvbrytning. De vill lägga ner flygplatser.

Om miljöaktivisterna fick bestämma skulle vi hamna i ekonomisk misär.

Nu får Romina Pourmokhtari (L) ta hand om dessa frågor. Förklara varför vi inte kan lägga ner samhället för att sluta släppa ut föroreningar.

Reduktionsplikt och sänkta bränslepriser

Konkret handlar det om att Pourmokhtari nu får förklara varför regeringen minskar reduktionsplikten i dieseln för att sänka dieselpriset vid pump, och varför bensinskatten sänks. Höjningarna de senaste åren har ju motiveras av miljöskäl. Men kostnaderna har gjort det omöjligt för hushåll och småföretag att leva utanför tunnelbanans räckvidd.

Det blir ingen enkel uppgift att banka förstånd i miljöaktivister som limmar fast sig på motorvägar eller kastar tomatpuré på Vincent Van Gogh-målning för att få utlopp för sin klimatångest.

Men kanske det ska till en kvinna i Greta-generationen för att nå fram?

*

Se också inslag i Riks om nya ministrar: