Vad betyder majoritetspartiernas uppgörelse? Både skaparna av uppgörelsen och dess kritikerna beskriver det som något väldigt stort. ”Historiskt” är ett vanligt ord.

Men är Tidöavtalet historiskt? Det beror på hur man ser på uppgörelsen.

Innehållet inte anmärkningsvärt i sak

Sett till innehållet i sak är det inte alls särskilt märkvärdigt, varken i jämförelse med våra grannländer eller med hur det var i Sverige för några årtionden sedan.

Jag har letat kritiska uttalanden som inte bara är innehållslöst känsloflum utan knyter an till sakpolitik. Några framgår i rubrikerna här ovan. (En del kanske undrar varför jag ger motståndarnas argument uppmärksamhet, men vi som står bakom den nya regeringen måste lära oss att kritikstormen som började redan innan något avtal ens fanns, kommer att pågå varenda dag till valet 2026 – lika bra att härdas direkt.)

Trygghet hemma kommer före bistånd borta

Kritiken mot sänkt bistånd skjuter över målet. Svenska regeringens främsta och helt avgörande uppgift är att se till att de egna medborgarna får ut något för alla de skatter man tvingas betala till staten. Och här brister det när det gäller exempelvis tryggheten. Både risken att bli rånade eller skjuten i klan- och gänguppgörelser är numera betydande. Detta måste en regering åtgärda i första hand. Dessutom har regeringen ansvar att skapa ekonomisk trygghet i den välfärdsstat landet byggt upp.

Dessa uppgifter kommer före statens ambition att ge bistånd till andra. Det finns dessutom inga hinder att välgörenhetsorganisationer samlar in frivilliga bidrag till utlandsinsatser.

Klimatet mår inte bättre av symbolhandlingar

Kritiken från miljö- och klimataktivister är inte trovärdig. Väldigt många av de åtgärder som aktivister tvingat politiker att genomföra har varit kontraproduktiva. Det räcker att nämna en sak för att illustrera detta: Oljekraftverket i Karlshamn. Miljövännernas snabbavveckling av kärnkraft gör att elsystemet är nära sammanbrott och behöver oljekraftverket, som kan elda 140.000 liter olja i timmen. Miljöansvar? Knappast.

Den nya regeringen tar klimatet på allvar, men vill genomföra effektiva åtgärder och eftersom klimatet är en global fråga är det effektivt att se till att teknik och stöd för utsläppsminskningar sker på andra håll än i Sverige som redan ligger på låg nivå.

Kriminalpolitik i fel riktning under 50 år

Av det jag sett hittills sedan Tidöavtalet offentliggjordes är att kritiken är mest omfattande mot den framlagda kriminalpolitiken: Kriminella barn är fortfarande barn. Rättsstaten hotas. Auktoritärt.

Men här måste vi komma ihåg att det är kritikerna, ofta vänsterradikala kriminologer, som under femtio års tid har fått styra kriminalpolitiken i ”human” riktning. I praktiken har det betytt att man ser till brottslingarnas intressen, symboliserat i S-politruken Dan Eliassons fråga: ”vad har den stackars mördaren varit med om?”

Det är dessa vänsterliberaler som är ansvariga för att klan- och gängkriminaliteten kunnat – bokstavligen – explodera i Sverige som i inget annat land.

Och frågan är hur ”human” man ska anse en politik vara som resulterar i att 12-åriga flickor skjuts ihjäl i gängkonflikter? Förklara för Adrianas anhöriga att hon fick offra livet för att ”human” politik gentemot kriminella ska kunna upprätthållas.

Självklart är det den mjuka kriminalpolitiken som är den farligaste kriminalpolitiken. Den göder våldet, den underlättar korruption och gängkriminalitet. Exakt den utveckling vi sett i årtionden nu.

Och den undergräver rättssäkerheten för den befolkning som rättsstaten är till för att skydda.

Det som är nya regeringens ambition är en återgång till den trygghet på gator och torg som gällde tidigare i Sverige och som gäller i andra länder i vår närhet.

Är det radikalt? Knappast. Det är enbart sunt, rimligt och nödvändigt.

Kursändringen är historisk

Det som däremot är radikalt och historiskt med Tidöavtalet är att det stipulerar en kraftig politisk kursändring från den politik som förts i 20, 30 och i kriminalpolitikens fall 50 år.

Kursändring. Nya slutsatser, andra tankegångar, konservativ filosofi. Förpassa gamla myter till soptippen. Anta ny logik i att angripa kriminaliteten i samhället. Nytt fokus: sätta de laglydiga medborgarnas intresse främst. De ska kunna leva trygga och säkra liv. Brottslingarna ska straffas. De ska sona sina brott. Låsas in. Sluta utgöra hot mot allmänheten.

Där kan vi snacka om historisk dimension. Jag är ännu inte övertygad om att den här regeringen kommer att klara av att genomföra politiken i praktiken eftersom vänsterns motstånd inte enbart är partipolitiskt. Vänstern dominerar alla myndigheter, alla universitet, alla medier. Och alla kommer att med full kraft attackera den nya regeringen för varje åtgärd man vidtar.

Men jag hoppas innerligt att de fyra partierna som fått svenska folkets förtroende att leda och styra landet också vågar använda denna makt för att genomföra politiken i praktiken.