De våldsamma upploppen i påskhelgen skedde bland annat i Linköping. Där får nu två av tre dömda sina fängelsestraff höjda till fyra år i dom från hovrätten.

KOMMENTAR. I Linköpings tingsrätten dömdes tre män till mellan två och ett halvt och fyra års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Under måndagen kom Göta hovrätt med sitt avgörande i den överklagade domen. Hovrätten skärper straffen för två av männen, så att alla tre får fyra års fängelse.

Domen ligger ändå på straffskalans absolut lindrigaste nivå, eftersom livstids fängelse ingår i straffskalan. Göta hovrätt anser att angreppet som männen varit delaktiga i ”måste betecknas som mycket hänsynslöst” och att det bland annat varit fråga om omfattande stenkastning mot både polisfordon och polismän.

Ändå lindriga domar.

Man kan fråga sig vad domstolarna anser att upploppsmakare mer måste göra för att få åtminstone 10 eller 12 års fängelse.

Viktig prejudicerande framgång

Men en viktig framgång har de laglydiga i Sverige vunnit. Hovrätten dömer inte männen efter exakt vad som kan bevisas för respektive upploppsmakare, utan ser till helheten.

”Till skillnad från tingsrätten har hovrätten tagit mindre hänsyn till vad var och en av de tilltalade har gjort och i större utsträckning beaktat att alla varit delaktiga i det samlade angreppet mot polisen. Därför har hovrätten ansett att samtliga ska dömas till fyra års fängelse”, skriver Göta hovrätt i ett pressmeddelande.

Detta är viktigt. Det är det aktiva deltagandet som ska straffas, domstolar ska inte räkna antal stenar för varje tilltalad. Innebörden är att det blir enklare att bevisa och döma gärningsmän framöver. Och tolkningen är logisk: det är deltagandet i grovt blåljussabotage som ska straffas, inte varje kastad sten.