Inför den väntande lågkonjunkturen måste regeringen ha en åtstramande budget. Utöver elprisstödet som innebär att 55 miljarder kr återbetalas till hushållen blir det få satsningar i budgeten för 2023.

Vid en pressträff med en nye finansministern Elisabeth Svantesson (M) var det åtstramning som var ordet. ”Svagt åtstramande”, för att vara exakt.

En stor satsning är att hushållen ska kompenseras för förra vinterns höga elpriser. Hela 55 miljarder kronor ska betalas tillbaka i ett högkostnadsskydd inför kommande vinter då elpriserna kan bli än högre.

Bränslepriserna sänks marginellt

Förra veckan stod klart att bränsleskatten sänks med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Priset vid pump sänks därmed med en krona per liter inklusive moms.

Regeringen tar alltså bort Socialdemokraternas automatiska höjning av drivmedelsskatterna, men därutöver blir det inte så stor sänkning. Det talas om 14 öre/liter netto.

Dessutom slopas koldioxidskatten på bränsle i kraftvärme- och värmeverk 1 januari 2023. Syftet med detta är att stimulera ökad elproduktion i Sverige.

”En sak i taget”, svarade Svantesson när hon fick frågor om varför bensin- och dieselskatterna inte sänks mer.

Skatterna måste ner mer!

Förklaringarna till att det blir så liten skattesänkning i budgeten för 2023 är två. Den nya regeringen får i princip ta över en S-budget som man bara har några veckor att justera. Då är det svårt att göra genomgripande förändringar. Det andra skälet är att regeringen räknar med tuffare tider och inte kan gå fram med stora skattesänkningar nu.

Det är rimligt och logiskt. Det blir egna budgetar från riksdagsmajoriteten 2024, 2025 och 2026. I dessa har man större möjlighet att verkställa vallöften som givits. Ingen lovade omedelbara skattesänkningar efter valdagen. Löften ska genomföras under mandatperioden, före nästa val.

Och det måste ske!

Systemet med att hela tiden höja ”gröna skatter”, alltså skatter på energi, måste förändras så att statsmakterna tar hänsyn till hushållens behov av att kunna pendla till jobb och hämta barnen – även utanför Stockholms innerstad.

Här har Sverigedemokraterna en viktig uppgift att vara vakthund och se till att den borgerliga regeringen håller vallöften och att ministrar som hellre vill se höjda bensinpriser (läs: miljöminister Romina Pourmokhtari, L) tvingas rätta in sig i ledet.