Nu går den ”feministiska utrikespolitiken” i graven. Nye utrikesministern Tobias Billström ser det som en etikett som skymmer innehållet i utrikespolitiken.

KOMMENTAR. Det var när Socialdemokraterna tillträdde regeringsmakten 2014 man lanserade det nya begreppet, som dock varit förvirrande. Vad betyder det i praktiken?

När Utrikesdepartementet i en handbok skulle förklara den feministiska utrikespolitikens ”betydande resultat” hänvisade man till en kampanjat för ”ökad kvinnlig representation i världens största digitala uppslagsverk, Wikipedia”.

”På vilket sätt förbättrades situationen för flickorna i Yemen och Afghanistan av att UD ordnade workshops i 50 länder för att skriva fler wiki-artiklar om kvinnor? Var det bästa sättet att använda personalresurserna?”, frågar Expressen.

Etikett som skymmer

Nu har statsminister Kristersson i sin regeringsförklaring talat om att utrikespolitikens kärna är ”att värna svenska intressen och att stå upp för demokratiska värderingar”. Där ingår både mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

Och när nye utrikesministern Tobias Billström i SVT fick frågan om feministiska utrikespolitiken var han tydlig.

– Användningen av begreppet feministisk utrikespolitik har lett till att etiketten skymt innehållet i politiken, och därför kommer regeringen utmönstra det och inte använda det längre. Men jämställdhet kommer vi alltid att stå för.

Det är bra att så mycket som möjligt av den fluffiga retoriken försvinner från utrikespolitiken. Den ska tjäna konungariket Sverige och dess befolkning, inte göra några partiaktivister glada.