Som kvinnorättsaktivist som själv utsatts för hedersvåld kan jag berätta att det är okej att kritisera kvinnoförtryck även när det maskerar sig som kultur”, skriver Maria Rashidi i G-P och kritiserar feminister för att känna oro över att råka förolämpa en religion man inte förstår.

Efter tre veckor av protester i Iran och regimens våldsamma motangrepp saknar Rashidi, som är ordförande för Kvinnors rätt, de svenska feministernas röst. ”De tycks ännu förvirrade över skillnaden på hijab och en fedorahatt”, skriver hon i G-P.

Kvinnors Rätt arbetat mot förtryck och för kvinnors mänskliga rättigheter. Man erbjuder stöd till den ökande mängden kvinnor och flickor som lever under hedersvåld i Sverige.

Alltför sällan upplever hon att makthavarna inte vågar bry sig.

Skamligt att inte höja rösten nu

”Men som kvinna, flykting från Iran och en gång offer för hedersvåld lovar jag er; Det är okej att kritisera kvinnoförtryck, även när det maskerar sig som kultur. Jag gör det hela tiden. Att inte höja sin röst nu är inget annat än skamligt”, skriver hon.

Folket i Iran behöver den demokratiska världens solidaritet. Nu är tiden att höja Sveriges, EU:s och FN:s krav på kvinnors grundläggande rättigheter, menar hon. Utöver stopp på blodbadet i Iran och demokrati uppmanar Rashidi:

– Kräv att slöjtvånget för kvinnor i Iran upphävas omedelbart. Tvångsslöja är ett sätt upprätthålla ett värdesystem som utgår ifrån att kvinnans kropp är kopplad till skam och vanheder och måste döljas för att kunna upprätthålla sin kyskhet. Detta segregerar kvinnor gentemot män.