Flera års misskötsel får nu Kammarrätten att besluta om stängning att Römosseskolan i Göteborg. Eleverna får byta skola till vårterminen.

På förmiddagen kom beslutet från Kammarrätten: Römosseskolan tvingas stänga. Skolans tillstånd drogs visserligen in redan förra året på grund av brister, men det hela överklagades. Under domstolsprocesserna har skolan drivits vidare. Men nu dras tillståndet in för Föreningen framstegsskolan att bedriver skolverksamhet.

Långvarig misskötsamhet

”Misskötsamheten har pågått under flera år och utredningen visar att det finns en grundläggande brist i föreningens vilja eller förmåga att utse styrelseledamöter som över tid agerar i enlighet med skollagens krav.” skriver Kammarrätten.

Bakgrunden är att Skolinspektionen sedan tidigare ansett att styrelsens ledamöter inte är lämpliga att driva skola.

Bristerna avhjälps inte av ny styrelse

Kammarrätten har kommit fram till att den styrelse som satt när Skolinspektionen tog beslutet inte var lämplig, och att det handlar om bristande kontroll, vilket gjort att pengar kunnat användas till annat. Enligt domen är bristen så stor att den inte kunnat lösas, och att det faktum att föreningen bytt ut styrelsen saknar betydelse, rapporterar G-P.

Därför fastställer Kammarrätten Skolinspektionens beslut. Eleverna får gå kvar på skolan höstterminen ut.