Den fråga i Tidöavtalet mellan SD, M, KD och L som fått störst uppmärksamhet hittills är den om utvisning på grund av bristande vandel. Vad betyder det?

När tillträdande statsminister Ulf Kristersson besökte SVT:s Aktuellt på måndagskvällen fick han flera frågor om vad skrivningarna om vandel i migrationspolitiska avsnittet betyder (se exakta formuleringar nederst).

– I längden kan vi inte acceptera att Sverige är ett land som är öppet för folk som vill använda och utnyttja de svenska välfärdsförmånerna, förklarade Ulf Kristersson.

Ingen godtycklighet

Programledaren frågar om det kan leda till godtyckliga bedömningar.

– All lagstiftning kräver ju preciseringar. Nej, det är inte godtyckligt. Det handlar om att om man kommer till Sverige och inte är svensk medborgare, då ska man arbeta, försörja sig själv, studera eller på olika sätt bidra till samhället. Inte komma till Sverige och utnyttja det svenska samhället, sa Ulf Kristersson

Han påpekade att frågan ska utredas och formuleras i korrekt juridisk prosa. Och han var tydlig med att detta ska genomföras.

Sverige måste ha mer bestämd syn

Programledaren frågade vad vandel avses mer konkret.

– Det kan vara brottsliga saker, men det kan också vara så enkelt att om man vill komma till Sverige så måste man som grund förväntas försörja sig själv. Vi har stora problem med människor som kommer till Sverige och vistas här under lång tid och både blir brottsoffer och själva begår brott. 

– Här krävs en mer hårdkokt syn, tycker jag: ’Välkommen till Sverige, var med och bidra, försörj dig själv, lär dig svenska och kom in i det svenska samhället’, förklarade Kristersson.

Vandel tillämpas i andra sammanhang

Vandelsprövning tillämpas idag av polismyndigheten, exempelvis i samband med vapenlicenser. När tillstånd behöver förnyas ska det ske ”först efter en allmän vandelsprövning” (SOU 1998:44).

*

I Tidöavtalet står ordagrant:

”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svensk gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel. 

Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.”

*

I regeringsförklaringen 18 oktober säger Ulf Kristersson:

”En utredning ska analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utländska medborgare som visar brister i sin vandel, till exempel samröre med en kriminell, våldsbejakande eller extremistisk organisation eller andra miljöer som hotar grundläggande svenska värden.”