Nu har statsminister Kristersson presenterat regeringsförklaring och ministerlista. Det var några överraskningar men i stort sett vad vi borde kunnat räkna med.

Regeringsförklaringen var lång: nära 40.000 tecken. Dubbelt så lång som Thorbjörn Fälldins 1976. Utöver en del nyheter ägnade Kristersson stor uppmärksamhet åt att beskriva hur allvarligt läget är i landet.

Han angav fyra kriser som måste åtgärdas.

1. ”Kampen mot den grova kriminaliteten måste vinnas … staten ska nu ta tillbaka kontrollen”.

2. ”Sverige måste ha kraften att ta sig igenom en ny lågkonjunktur [med] hög inflation”.

3. Landet måste ”komma ur energikrisen”.

4. ”Vi ska leda Sverige in i Nato”.

Välstånd bygger på arbete

Till de konkreta förslagen i regeringsförklaringen hörde en produktivitetskommission och svensk ekonomi och att en stor bidragsreform ska genomföras för att bryta bidragsberoende. Dessutom ska ett råd inrättas i justitiedepartementet mot organiserad brottslighet.

Polistäthet på europeisk nivå

Ett annat konkret besked var att polistätheten ska öka och motsvara minst genomsnittet i EU, vilket betyder en ökning från drygt 200 poliser per 100.000 invånare till drygt 300 poliser per 100.000 invånare. Alltså en kraftig utökning, långt mer än det Morgan Johansson skrutit om och som rört något tiotal fler poliser per 100.000 invånare.

Om kriminaliteten säger statsministern, ”Jag vill understryka risken att det kan bli värre innan det blir bättre”.

Ministerlistan

Kristersson offentliggjorde också sina 23 statsråd, som sedan slöt upp för konselj hos kungen på slottet efter lunch. Med honom själv blir det 13 moderater, 6 kristdemokrater och 5 liberaler.

 • Statsminister
  Ulf Kristersson (M)

  DEPARTEMENTSCHEFER
 • Finansminister
  Elisabeth Svantesson (M)
 • Justitieminister
  Gunnar Strömmer (M)
 • Utrikesminister
  Tobias Billström (M)
 • Försvarsminister
  Pål Jonson (M)
 • Socialminister
  Jakob Forssmed (KD)
 • Energi- och näringsminister
  och vice statsminister
  Ebba Busch (KD)
 • Landsbygdsminister
  Peter Kullgren (KD)
 • Arbetsmarknad och integrationsminister
  Johan Pehrson (L)
 • Utbildningsminister
  Mats Persson (L)
 • Kulturminister
  Parisa Liljestrand (M)

MINISTER UTAN PORTFÖLJ

 • Skolminister i utbildningsdepartementet
  Lotta Edholm (L)
 • Jämställdhetsminister i arbetsmarknadsdepartementet
  Paulina Brandberg (L)
 • Infrastruktur- och bostadsminister i landsbygdsdepartementet
  Andreas Carlsson (KD)
 • Klimat- och miljöminister i näringsdepartementet
  Romina Pourmokhtari (L)
 • Äldre- och socialförsäkringsminister i socialdepartementet
  Anna Tenje (M)
 • Sjukvårdsminister i socialdepartementet
  Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Socialtjänstminister i socialdepartementet
  Camilla Waltersson Grönwall (M)
 • Civilförsvarsminister i försvarsdepartementet
  Carl-Oskar Bohlin (M)
 • Bistånd- och utrikeshandelsminister i UD
  Johan Forssell (M)
 • Migrationsminister i justitiedepartementet
  Maria Malmer Stenergard (M)
 • Civilminister i finansdepartementet
  Erik Slottner (KD)
 • Finansmarknadsminister i finansdepartementet
  Niklas Wykman (M)
 • EU-minister i statsrådsberedningen
  Jessica Roswall (M)