I Sifo-mätning utförd en månad efter valet visar att Centerpartiet fortsätter tappa väljare. I valet tappade man flest väljare av alla och nu har man förlorat ytterligare en procentenhet.

Nu felbedömde Sifo valresultatet. I institutets sista mätning före valdagen 11 september angavs att de rödgröna skulle vinna med nära en procentenhet, 49,9 mot 49,0 procent. I valet förlorade de rödgröna med nära en procentenhet, 48,9 mot 49,6 procent.

Särskilt överskattades V, MP, KD och L. Men om C avvek Sifo bara en tiondel.

I den nya mätningen 3-13 oktober får Centerpartiet 5,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter – eller 13 procent. Partiet har alltså tappat mer än var tionde väljare en månad efter valdagen.

SvD/Sifo ger samarbetspartierna SD, M, KD och L 48,9 procent mot 49,5 procent för S, C, V och MP. Alltså ett mindre övertag för vänstersidan än i institutets sista mätning före valdagen. Det kan tyda på att nya regeringssidan stärkt sina positioner. Skillnaderna är dock så små att den ryms inom felmarginalen.