Bristen på el är stor i södra Sverige. Det pressar upp elpriserna till chockhöga nivåer, eftersom elbrist också råder i Tyskland som också avvecklat nästan all kärnkraft.

Barsebäck ligger nästan tre mil norr om Malmö. Där fanns två reaktorer men lades ner under S-regeringen Persson år 1999 och 2005.

Bara några veckor efter att den nya regeringen tillträtt presenterar nu ägarna av Barsebäcksverket, Uniper, planer på ett nytt kärnkraftverk. Även om företaget haft tankar om att bygga nytt länge är det först nu de ser en möjlighet att göra verklighet av sina visioner.

Nya politiska signaler

– Det är positiva signaler som kommer från den nya regeringen, säger Åsa Carlson, vd för Barsebäck Kraft, ett dotterbolag till Uniper.

Man presenterar nu en vision för en energipark, Clean Energy Park., där man ska kunna utveckla och forska på ny fossilfri energi. Man vill kunna koppla samman kärnkraft, vindkraft, solkraft och vätgasproduktion. Kärnkraften ska stå för den planerbara baskraften, rapporterar SVT.

Tidplanen sträcker sig en bit in på 2030-talet.

Det nyligen invigda kärnkraftverket Olkilouto i Finland blev försenat och dyrare än beräknat, men de högre priserna på elmarknaden gör att anläggningen kan skrivas av på mycket kortare tid än planerat. Se mer: ”Lysande investering”.