Det starka stödet för Sverigedemokraterna i helgens val är historiskt. För första gången har ett relativt nytt parti blivit ett av riksdagens två största. Därmed skickar svenska folket ett mycket tydligt besked om att man fått nog av de gamla partiernas misslyckanden med att upprätthålla tryggheten i landet.

Oavsett hur de sista rösterna utfaller (på onsdag/torsdag) står det fullständigt klart att väljarna underkänner den förda politiken. Det parti som längst kritiserat de öppna gränserna, den kravlösa attityden gentemot nyanlända och blundandet för att våldsbrottslingar flyttar fram sina positioner i samhället, har ökat mest. Och blir näst största parti i parlamentet.

Folkets dom är hård

Alla partier borde begrunda denna dom som väljarkåren nu fällt mot politikermakten. Alla partier borde upphöra med de plattityder och meningslösa bortförklaringarna man haft i 20-30 år. ”Jobb” och ”utbildning” är inte tillräckligt. Många hitkomna vill leva i samma klankultur som i sina hemländer. Och de gamla partierna har tillåtit att dessa strukturer fått fäste i förorter som nu präglas av kriminalitet och utanförskap.

Svenska folket har genom riksdagsvalet sagt att man vill få bort denna systemhotande livsstil och att endast svenska lagar, traditioner och seder ska gälla. Nyanlända måste välja mellan att acceptera det svenska sättet, eller lämna landet.

För att få detta till stånd krävs stora förändringar och närgången kontroll av statsmakten i de utsatta områdena. Inte bara polis, utan alla myndigheter måste ägna full kraft mot oegentligheter som är systemhotande. Kronofogden måste beslagta och konfiskera allt som är möjligt inom gällande lagar, och om så krävs genomföra lagändringar så att statsmakten får kontroll över alla delar av Sverige.

Förhandlingar där SD är garanten för handling

Om USA kunde knäcka de brottsimperier som maffiafamiljerna i New York var på 1980-talet, borde svenska myndigheter kunna krossa klan- och gängkriminaliteten nu när den politiska viljan kommer att finns. Här räcker inte välvilliga uttalanden eller bagatellartade lagskärpningar, här krävs ett psykologiskt paradigmskifte där statsmakten ser denna kriminalitet som statens fiende på samma sätt som främmande makters försök att undergräva rikets säkerhet.

Under såväl alliansregeringen som under de senaste åtta årens S-styre har otillräckliga, ofta kosmetiska, förändringar skett. Svenska folkets stöd till Sverigedemokraterna är att betrakta som att väljarna vill ha garantier för att något nu blir gjort. Man vill ha handlingskraft från den nya regeringen, istället för prat och tjafs på Twitter.

Om slutliga valresultatet räcker för ny regering, är det precis vad som måste ske.

Åt samma håll

I kriminalpolitiken har M och KD (och delvis L) gått i samma riktning som SD stakat ut sedan länge. Därför finns samma syn på hur viktigt det är att komma till handling och kunna visa resultat för väljarna inför nästa val 2026

Jag befarar att de borgerliga tror att det räcker med lite mer än vad Morgan Johansson gjort. Det är fel. Här måste ordningsmakten och rättsstaten bli betydligt tuffare och finna de hårda nypor som faktiskt ruinerar och undergräver klan- och gängkriminellas verksamhet. Här krävs också ledarskap – förmåga att få polis och åklagare att förstå hur aktiva de måste bli. Regeringen har yttersta ansvar att få lagstiftning på plats, men det är inte politiker som ska gripa och lagföra brottslingar. Regeringen måste göra klart för myndigheterna att nu är det allvar.

Här kan Sverigedemokraterna tillföra den mentala insikten till de etablissemangsanstrukna borgerliga partierna, om hur viktigt detta är för svensk folket. Att bara handling och resultat räknas – inte pladder.

Svårare än så behöver det inte beskrivas. Men det är en monumental uppgift att få en försoffad statsförvaltning att vakna och agera på regeringens påbud. Här krävs inte bara lagstiftning, utan ledarskap som når alla skrymslen och vrår, och som förmår motivera statsanställda. Och de som inte ställer upp på de nya tongångarna behöver flyttas på, så att befattningshavare som förstår allvaret premieras. Självklart inom rättsstatens proportionalitetskrav om balans mellan integritet, effektivitet och handlingskraft.

Visa konkreta resultat

Vi brukar inte tala om politik på detta vis. Svensk debatt har haft en naiv föreställning om att bara man skriver en lag, så gäller den. Så är det inte. Den måste användas, praktiseras och utvärderas. Och det ankommer på regeringen att se till att handlingskraft uppnås.

Om en ny regering agerar på kriminalpolitikens område, så att medborgarna kan se att ordningsmakten flyttar fram sina positioner på kriminellas bekostnad, är mycket gjort för att lyckas också på andra områden.